Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Tvättmedel Flytande Kulör 750ml Miljömärkt ICA

Tvättmedel Flytande Kulör 750ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICAs flytande tvättmedel är effektivt från 30 grader och bevarar färgerna Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Flytande Kulör 750ml Miljömärkt ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar