Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Luftfräschare Refill Freshmatic 250ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Tropisk och frisk doft - Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft - Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning. - Du kan välja mellan tre tidsinställningar 7,5, 15 eller 30 minuter. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.

Luftfräschare Refill Freshmatic 250ml Air Wick