Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Refill Freshmatic 250ml Air Wick

Luftfräschare Refill Freshmatic 250ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Välj mellan många olika Air Wick-refiller som kan sprida god stämning och fylla rummet med din favoritdoft i upp till 70 dagar. Passar till Airwick Freshmatic starterkit.- Tropisk, fräsch doft- Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft- Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning.- Tar bort all oönskad lukt Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Undvik kontakt med ögonen..Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. AnvändningKontrollera att kontakten på den automatiska enheten står på OFF innan du sätter i denna aerosolrefill. Vänd bort apparaten från ansiktet innan du sätter på den. När apparaten sätts igång sprejar den automatiskt efter 15 sekunder. Följ bruksanvisningen som medföljer Freshmatic-apparaten noga.

Luftfräschare Refill Freshmatic 250ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar